İş ve yerleşme amacıyla Türkiye'ye göç etmek hakkında genel bilgiler

Türkiye yalnızca tatil ve gezi amaçlı değil, daha uzun vadeli kalmak ve hatta kalıcı olarak yerleşmek için de son derece uygun bir ülkedir. Bu kapsamda kısa ve uzun süreli ikamet, çalışma izni, vatandaşlığa geçiş, evlilik nedeniyle vatandaşlığa geçiş ve çifte vatandaşlık gibi farklı uygulamalar yaygınlık kazanmaktadır. Türkiye coğrafi, kültürel ve ekonomik açıdan bir geçiş yeri ve kesişim noktası olduğu için, insan hareketliliğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri konumundadır. Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu ile çevrili bulunan coğrafyası, kültürel zenginliği ve çeşitliliği, farklılıkları bir arada yaşatabilme yeteneği, güvenli ortamı, büyüyen ve çeşitlenen ekonomisiyle Türkiye, bu yoğun hareketlilikte milyonlarca insan için bir tatil ve gezi bölgesinden çok öte bir anlam kazanmaya başlamıştır. Basit bir turistik geziyle başlayan birçok kişisel öykü, Türkiye’de iş bulmayla, Türkiye’den ev almayla veya Türkiye’den biriyle evlenmeyle sonuçlanmıştır. Türkiye’yi gezdiğinizde bunun neden o kadar olağandışı bir durum olmadığını görme fırsatı bulacaksınız.

Türkiye’de çalışmak için veya herhangi bir nedenle oturmak için oturma izni almanız gerekmektedir. Kısa dönem oturma izni, bir yıla kadar Türkiye’de oturacak yabancı uyruklulara verilmektedir. Bu izne başvurabilmeniz için Türkiye’de taşınmaz malınızın bulunduğunu, bir ticari bağlantınızın olduğunu veya iş kuracağınızı belgelemeniz gerekmektedir. Uzun dönem oturma iznine başvurmanız için ise sekiz yıl süreyle kesintisiz olarak Türkiye’de yaşamış olmanız gerekmektedir. Vatandaşlığa geçiş yapmaksızın Türkiye’ye yerleşen yabancı uyrukluların başvurduğu bu izni alanlar, bazı haklar haricinde Türkiye vatandaşlarının yararlandığı haklardan yararlanabilmektedir.

Türkiye tarafından verilen çalışma izinleri ise süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni, bağımsız çalışma izni ve istisnai haller olarak dört grupta toplanmaktadır. Süreli çalışma izni belirli bir işletmede ve belirli bir meslekte en fazla bir yıl süreyle çalışmak için verilen bir izin türüdür. Bu süre sonunda bu izin, aynı işyerinde ve aynı meslekte çalışmak üzere iki yıl daha uzatılabilir ve bu süre sonunda da en fazla üç yıl daha uzatılabilir. Süresiz çalışma izni ise Türkiye’de sekiz yıl boyunca kesintisiz ikamet etmiş veya çalışmış yabancı uyruklulara verilmektedir. Bağımsız çalışma izni ise en az beş yıl ikamet etmiş ve istihdama ve ekonomiye katkıda bulunacağı düşünülen yabancı uyruklulara verilmektedir. Son yapılan düzenlemeyle birlikte Türkiye’de çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni olarak sayılmaktadır.

Oturma ve çalışma izinlerinin ötesinde, Türk vatandaşlığına geçmek isteyenler için de farklı seçenekler mevcuttur. Örneğin Türkiye’nin bazı ülkelerle yaptığı ikili anlaşmalar, çifte vatandaşlık hakkına imkân sağlamaktadır. Türkiye’de beş yıl boyunca ikamet etmiş yabancı uyruklular vatandaşlık için başvurabilmektedir. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla evlilik ise doğrudan vatandaşlık hakkı kazandırmamakta ve ayrıca başvuru gerektirmektedir. Bu durumda ise üç yıl süreyle evli olan yabancı uyruklular vatandaşlık için başvurabilmektedir.

Trend

Neden herkes Türkiye’ye göç etmek istiyor?Devamını Oku

Şartlar için rehber

Türkiye’ye göç etmek için gereken koşullarDevamını Oku