Gelişmiş altyapısı, yatırımlar için güvenli ve uygun ortamı, bölgesel bir çekim merkezi olması, geniş ve büyümekte olan iç pazarı, güçlü bankacılık sektörü ve AB ile olan Gümrük Birliği Anlaşması gibi nedenlerle Türkiye, yatırım yapmak ve iş kurmak için son derece elverişli bir ülkedir. Özellikle Avrupa ve Ortadoğu kaynaklı yatırımlar için önemli bir çekim merkezi olan Türkiye, son yıllarda gerçekleştirdiği reformlarla yabancıların yatırım yapmasını ve iş kurmasını kolaylaştırıcı adımlar atmıştır. Bu reformlarla birlikte yabancıların yatırım yapmak ve şirket kurmak için ön izin alma zorunluluğu kaldırılmış ve bütün yatırımcı kuruluşlara yerli şirketlerle aynı hak ve yükümlülükler getirilmiştir. Uluslararası tahkim uygulamasının yürürlüğe girmesi, gelirleri serbestçe yurtdışına transfer edebilme olanağı ve yönetim kurulu toplantılarına fiziksel katılım zorunluluğunun kaldırılması gibi uygulamalar da, yabancıların iş yapmasını daha da kolaylaştırmıştır. Ayrıca 7 gün içinde iş kurma olanağı ile birçok Avrupa ülkesinden daha az işlem ve süre gerektirmektedir.