Türkiye- Bir yaban hayat cenneti

Çeşitliliğin yarattığı doğa harikalarını görmeden Türkiye’den ayrılmayın

Ada

Sahip olduğu eşsiz iklimi, coğrafyası ve geniş flora ve fauna çeşitliliği ile Türkiye, doğal güzellikler açısından gerçekten cennet olarak anılmayı hak eden bir ülkedir. Dünyanın farklı bölgelerinde görülen farklı türde doğal güzelliklerin hemen hepsini birden barındıran Anadolu toprakları bu nedenle doğa tutkunları için mükemmel gezi ve tatil olanakları sunmaktadır. Bu doğal güzellik çeşitliliği, turistik amaçlar kadar bilimsel çalışmalar için de ilgi odağı olmaktadır. Anadolu coğrafyasındaki jeolojik oluşumların çeşitliliği ve tektonik hareketlerin yoğunluğu yer bilimleri alanında, artan düzeyde bilimsel araştırma ve makaleye konu olmaktadır. Bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğinin genişliği ve endemik türlerin çokluğu da botanik ve zooloji alanlarındaki araştırmacılar için ülkenin ilgi odağı olmasına neden olmaktadır.


Devamını Oku

Kumsallar

Yerküre üzerinde konum olarak orta enlemde yer alan ve kuzeyinde Karadeniz, güneyinde ise Akdeniz’de sahili bulunan Türkiye, bu nedenle topraklarında hem soğuk kuzey iklimini hem de ılık Akdeniz iklimini bir arada yaşayabilmektedir. Diğer yandan Doğu Anadolu’nun dağlık yapısı, Orta Anadolu’nun geniş düzlükleri ve diğer yandan üç tarafını kaplayan yaklaşık 8 bin kilometre uzunluğundaki sahilleri bu iklimsel çeşitliliği daha da artırmaktadır. Bu çeşitliliğin canlı yaşamı üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır ve ülkede 120 tür memeli, 400’den fazla kuş türü, 120 sürüngen, 127 tür tatlı su balığı ve 284 tür deniz balığı ve ayrıca 9 bin bitki türü bulunmaktadır. Bu zenginliğin bir nedeni de, Anadolu topraklarının buzul çağlarda soğuktan kaçan çok sayıda canlı türüne barınma imkânı sağlayarak ev sahipliği yapmış olmasıdır.


Devamını Oku

Şelaleler

Yer şekilleri bakımından da geniş bir çeşitlilik gösteren Türkiye topraklarında dağlar, ovalar ve platolar gibi farklı jeolojik yapılar yaygın olarak bulunmaktadır. Jeologlar Türkiye’nin bulunduğu alanın yerküre üzerindeki jeolojik devirler içinde en hareketli olan bölge olduğunu belirtmektedir ve mevcut çeşitliliğin en önemli kaynağını bu hareketlilik oluşturmaktadır. Özellikle birinci jeolojik zamanda bu topraklarda geniş tortul arazilerin bulunması, yağışlar ve akarsu hareketleriyle çok farklı yer şekillerinin oluşmasına neden olmuştur. Bunlardan en ünlüsü olan Kapadokya bölgesi, tarih boyunca insan yerleşimleri için önemli bir merkez olduğu gibi, günümüzde de önemli bir turistik bölge haline gelmiştir.


Devamını Oku

Dağlar & Mağaralar

Türkiye’yi ziyaret edenlerin en çok ilgisini çeken doğal güzellik Ege ve Akdeniz sahilleri olsa da, ülkenin görkemli dağları, akarsuları ve gölleri de doğa harikaları arasında yer almaktadır. Türkiye’nin sıradağları Alp dağ sistemine bağlı sıradağlardan oluşurken, bazı bölgelerde jeolojik kırıklardan çıkan lavların birikmesiyle tekil dağlar oluşmuştur. Ziyaret edilmesi gereken doğal güzellikler arasında Türkiye’nin tektonik gölleri yer almaktadır. Marmara Bölgesi’nde Sapanca ve İznik Gölleri; Akdeniz Bölgesi’nde Eğirdir ve Burdur Gölleri; İç Anadolu Bölgesi’nde Tuz Gölü; ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Hazar ve Hozapin Gölleri bulunmaktadır. Dağ gezilerinde görülmeye değer olağanüstü volkanik göller arasındaysa Nemrut Krater Gölü ve Meke Tuzlası Gölü bulunmaktadır.


Devamını Oku